பானு வீட்டு கல்வி முறை ஒரு நாள் கருத்தரங்கு முகாம் (ஹீலர் பாஸ்கர் நேரடி வகுப்பு) கோயம்புத்தூர்
நாள் / நேரம் நாடு / நகரம் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் 
மொபைல் / தொலைபேசி
நுழைவு கட்டணம் முகவரி
நவம்பர்

17.11.2018

9am To 5pm
கோயம்புத்தூா் - இந்தியா ஹீலர் பாஸ்கா் - +91-8870666966 நுழைவு இலவசம் 

(மதிய உணவு & 2 முறை மூலிகை தேநீர் உட்பட.
நிஷ்டை சர்வதேச வாழ்வியல் பயிற்சி மையம், (முன்னாள் சுந்தாி முதியோா் இல்லம்), No.1 லட்சுமி நகர். பாிபூர்ணா எஸ்டேட் அருகில், சாந்தி ஆசிரமம் வழியில், கோவைப்புதூா் - 641042. கோயம்புத்தூர். தமிழ்நாடு - இந்தியா.
முன்பதிவு அணுகவும்
பெயர் *
தகவல்கள் *  

தொலைபேசி*
நாடு / நகரம் *
பங்கேற்பாளா்களின் எண்ணிக்கை*